# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Darshit Z
 KAVIR KINGS
6 738 250 30 100 2 1118
2 DEVANG JHAVERI
 ARJ ROYALS
5 711 0 30 150 3 891
3 Kaushabh K
 KAVIR KINGS
6 736 0 100 50 1 886
4 Udit Z
 KAVIR KINGS
6 519 90 130 50 1 789
5 Bhavik M.
 SVZ XI
6 454 40 70 50 1 614
6 SAURABH MALJI
 RIYENA ROCKERS
5 326 180 30 0 0 536
7 Dhruv J
 KAVIR KINGS
6 294 200 40 0 0 534
8 Yash J
 VANSH WARRIORS
5 442 -20 40 50 1 512
9 ROHAN JHAVERI
 RIYENA ROCKERS
5 409 30 10 50 1 499
10 Priyaj J
 SVZ XI
6 248 220 30 0 0 498
11 Sagar J
 VANSH WARRIORS
5 409 0 20 50 1 479
12 FENIL JHAVERI
 RIYENA ROCKERS
5 341 0 120 0 0 461
13 RAHIL JHAVERI
 RIYENA ROCKERS
5 206 150 70 0 0 426
14 Kunal J
 SVZ XI
6 268 90 40 0 0 398
15 Riddhesh J
 RIYENA ROCKERS
5 286 30 10 50 1 376
16 Ronak J
 SVZ XI
6 344 0 20 0 0 364
17 Dhairav J
 ARJ ROYALS
4 54 230 30 50 1 364
18 Yash J
 SVZ XI
6 166 150 40 0 0 356
19 Dhaval J
 VANSH WARRIORS
3 350 0 0 0 0 350
20 Rushil J
 VANSH WARRIORS
5 269 0 80 0 0 349
21 RISHIT JHAVERI
 ARJ ROYALS
5 170 110 60 0 0 340
22 Sapan J
 RONAK ROYALS
3 87 190 0 50 1 327
23 UMANG JHAVERI
 ARJ ROYALS
5 177 90 50 0 0 317
24 Palak J
 RONAK ROYALS
5 62 190 10 0 0 262
25 Bhavik S
 SVZ XI
6 230 0 30 0 0 260
26 Adarsh J
 RONAK ROYALS
4 171 80 0 0 0 251
27 Anay J
 VANSH WARRIORS
5 94 150 0 0 0 244
28 RUSHABH JHAVERI
 RIYENA ROCKERS
5 60 160 0 0 0 220
29 Kaushal J
 RONAK ROYALS
5 208 0 0 0 0 208
30 Karan J
 SVZ XI
6 -1 90 50 50 1 189
31 Ashish J
 ARJ ROYALS
2 73 60 0 50 1 183
32 Anuj J
 ARJ ROYALS
5 140 0 40 0 0 180
33 Mohit J
 SVZ XI
6 85 50 20 0 0 155
34 Darshan J
 SVZ XI
4 -5 160 0 0 0 155
35 Priyank J
 RONAK ROYALS
5 139 0 10 0 0 149
36 Himashu J
 RONAK ROYALS
5 116 20 0 0 0 136
37 MEHUL JHAVERI
 ARJ ROYALS
5 -10 110 30 0 0 130
38 Aaryan J
 RONAK ROYALS
4 115 0 10 0 0 125
39 Pratik J
 RONAK ROYALS
1 53 40 30 0 0 123
40 Harshal T
 KAVIR KINGS
4 122 0 0 0 0 122
41 ALPEN JHAVERI
 ARJ ROYALS
5 28 0 80 0 0 108
42 Dev J
 VANSH WARRIORS
1 45 60 0 0 0 105
43 Hemal J
 KAVIR KINGS
4 -10 90 20 0 0 100
44 Hardik J
 KAVIR KINGS
6 46 20 30 0 0 96
45 ADITYA JHAVERI
 ARJ ROYALS
3 47 0 40 0 0 87
46 Kushal J
 RIYENA ROCKERS
3 2 70 10 0 0 82
47 Chirag J
 RIYENA ROCKERS
4 0 80 0 0 0 80
48 Rishil J
 KAVIR KINGS
4 0 80 0 0 0 80
49 Milan J
 ARJ ROYALS
3 71 0 0 0 0 71
50 Dev J
 VANSH WARRIORS
3 54 0 10 0 0 64
51 Sagar J
 RONAK ROYALS
5 22 10 30 0 0 62
52 PRINGLE JHAVERI
 ARJ ROYALS
3 0 60 0 0 0 60
53 Dev J
 VANSH WARRIORS
1 0 60 0 0 0 60
54 Vansh J
 VANSH WARRIORS
5 37 10 10 0 0 57
55 Aashesh .
 ARJ ROYALS
1 36 -20 40 0 0 56
56 Dhruvesh J
 KAVIR KINGS
3 54 0 0 0 0 54
57 Gaurav J
 RONAK ROYALS
4 46 0 0 0 0 46
58 Bhavik M
 KAVIR KINGS
4 42 0 0 0 0 42
59 Nilay J
 RONAK ROYALS
3 47 -10 0 0 0 37
60 Dheer J
 RONAK ROYALS
5 24 10 0 0 0 34
61 Rhythm J
 SVZ XI
6 9 0 20 0 0 29
62 Shrey J
 VANSH WARRIORS
4 9 20 0 0 0 29
63 Viral J
 RIYENA ROCKERS
3 10 0 10 0 0 20
64 Priyaj K
 SVZ XI
3 0 20 0 0 0 20
65 DHAIRAV JHAVERI
 ARJ ROYALS
1 -10 10 20 0 0 20
66 Vishal J
 ARJ ROYALS
5 18 0 0 0 0 18
67 Dev J
 SVZ XI
4 5 0 10 0 0 15
68 RITEN JHAVERI
 RIYENA ROCKERS
3 11 -10 10 0 0 11
69 Kairav J
 KAVIR KINGS
4 -10 0 20 0 0 10
70 Dev A J
 VANSH WARRIORS
5 -1 10 0 0 0 9
71 Moksh M
 KAVIR KINGS
1 8 0 0 0 0 8
72 Manan J
 RIYENA ROCKERS
5 -15 20 0 0 0 5
73 Nimit J
 VANSH WARRIORS
2 3 0 0 0 0 3
74 Vinay J
 VANSH WARRIORS
3 2 0 0 0 0 2
75 Krinal J
 RONAK ROYALS
2 2 0 0 0 0 2
76 Manav J
 RONAK ROYALS
1 2 0 0 0 0 2
77 Vansh J
 KAVIR KINGS
6 -9 0 10 0 0 1
78 Parin J
 SVZ XI
2 0 0 0 0 0 0
79 Priyaj S
 SVZ XI
1 0 0 0 0 0 0
80 Pranay J
 ARJ ROYALS
2 0 0 0 0 0 0
81 Naitik J
 KAVIR KINGS
1 0 0 0 0 0 0
82 Jay Jhaveri
 RIYENA ROCKERS
1 0 0 0 0 0 0
83 Sarang J
 ARJ ROYALS
2 0 0 0 0 0 0
84 Moksha M
 KAVIR KINGS
3 0 0 0 0 0 0
85 Priyaj J Jr
 SVZ XI
1 0 0 0 0 0 0
86 Kaushal J
 KAVIR KINGS
2 0 0 0 0 0 0
87 Nishit J
 RIYENA ROCKERS
1 -6 0 0 0 0 -6
88 Vaibhav J
 VANSH WARRIORS
5 3 -10 0 0 0 -7
89 Kartik J
 RONAK ROYALS
3 -9 0 0 0 0 -9
90 Shubh J
 RIYENA ROCKERS
5 -20 0 10 0 0 -10
91 Varun J.
 VANSH WARRIORS
3 -10 0 0 0 0 -10